คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการ ปี 2566 เรื่อง Uneasy Situation For General Physician

(ดู 598 ครั้ง)

 

     วันนี้ (20 ม.ค. 66)  เวลา 08.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงบริการวิชาการ ปี 2566 เรื่อง Uneasy Situation For General Physician  โดย ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการ  ณ  ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในและภายนอกคณะ  และในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นฯ ให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์จำนวน 3 ท่าน ตามคุณลักษณะของแพทย์ที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นิสิตแพทย์ในปัจจุบัน

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 ได้แก่

  1. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

  1. นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

  1. นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 20 ม.ค. 2566 เวลา 20.39 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร