กด LIKE รศ.นพ.พีระพล วอง และทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน

(ดู 237 ครั้ง)

กด LIKE รศ.นพ.พีระพล  วอง  และทีมแพทย์  ทีมเจ้าหน้าที่  ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 3 มี.ค. 2566 เวลา 14.50 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร