ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง " การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 "

(ดู 263 ครั้ง)

 

" การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3  ประจำปีการฝึกอบรม 2565 "

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 3 มี.ค. 2566 เวลา 14.59 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร