กด like อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

(ดู 92 ครั้ง)

กด like  อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 1 พ.ค. 2566 เวลา 11.46 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร