โครงการประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

(ดู 866 ครั้ง)

"The Crisis Management with Technology for Life" โครงการประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด
วันที่26 พฤษภาคม 2566 : 08.30 น. - 16.30 น.
On site 30 คน (มีค่าใช้จ่าย)
Online 100 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียน : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfkJzSJ0jA0Sy.../viewform
ณ​ Simmulation center ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 สอบถามเพิ่มเติม 0 5596 5572

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 8 พ.ค. 2566 เวลา 12.05 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร