ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566 “Ambulatory pediatric in practice”

(ดู 235 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566 “Ambulatory pediatric in practice”  โดยมี ผศ.พญ.กาญจ์รวี  สังข์เปรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม CC2-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน นิสิตแพทย์  และพยาบาล ได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านกุมารเวชศาสตร์พร้อม update ความรู้ให้ทันสมัยและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 19 พ.ค. 2566 เวลา 20.16 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร