พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำโดย คุณนพรัชต์ เกิดชัง และคณะญาติธรรม รายการคลิกใจให้ธรรม มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 550,000 บาท ให้ รพ. มน.

(ดู 660 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  นำโดย คุณนพรัชต์ เกิดชัง หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง และคณะญาติธรรม รายการคลิกใจให้ธรรม มอบกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ และกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ รวมมูลค่า 550,000 บาท(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  คณะบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 25 พ.ค. 2566 เวลา 16.17 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร