คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

(ดู 3,592 ครั้ง)

คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 

 ในกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566

"การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน"   

วันที่ 29 สิงหาคม 2566  

ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16.38 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร