รพ.มน. ให้บริการฝากครรภ์ คุณภาพ คลอดบุตรและพักฟื้นต่อเนื่องจนถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และทีมการพยาบาลที่เชี่ยวชาญ

(ดู 162 ครั้ง)

Healthy baby and Happy mom "เพราะ ลูก คือ ของขวัญพิเศษ ของพ่อแม่ และครอบครัว"
รพ.มน. ให้บริการฝากครรภ์ คุณภาพ คลอดบุตรและพักฟื้นต่อเนื่องจนถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โดยทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และทีมการพยาบาลที่เชี่ยวชาญ
.
 ติดต่อได้ที่คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1
โทรศัพท์ 0 5596 5685

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 16 พ.ย. 2566 เวลา 09.47 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร