กด Like ผศ.นพ.ณัฐรุจน์ ชัยพุทธานุกูล แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

(ดู 5,557 ครั้ง)

กด Like ผศ.นพ.ณัฐรุจน์ ชัยพุทธานุกูล

แพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 16 พ.ย. 2566 เวลา 10.23 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร