ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้ รพ.มน. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

(ดู 1,381 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน 2566  ผศ.ดร.นพ.ศักดิ์ชัย  ไชยมหาพฤกษ์ เป็นตัวแทน คุณเฮียง   อ่าวสมบัติกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยมีผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์    เป็นผู้รับมอบ ณ   ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 20 พ.ย. 2566 เวลา 15.18 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร