ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567

(ดู 783 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  ประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์  นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นายแพทย์ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณบดีคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 1/2567 การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ ห้องประชุม CC2- 414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 25 ม.ค. 2567 เวลา 16.35 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร