โครงการประชุมวิชาการพัฒนาความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์ประจำปี 2567 หัวข้อ “Master Surgeon : Preventing and Managing Common Complications”

(ดู 684 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.45  น.   ผศ.พญ.จุลินทร สำราญ  รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์ประจำปี  2567 หัวข้อ “Master Surgeon : Preventing and Managing Common Complications”  โดยมี ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และแพทย์จากสถาบันต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์ ให้กับแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อพัฒนาและทบทวนความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์ของแพทย์ประจำบ้าน  แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 26 ม.ค. 2567 เวลา 18.36 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร