โครงการตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 1)

(ดู 628 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2567 เวลา 07:30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ คณะกรรมฝ่ายตรวจร่างกาย นำโดย นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับอาจารย์แพทย์ ฝ่ายการพยาบาล งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และ บุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 1) ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนักเรียน เข้ารับการตรวจร่างกาย จำนวน 2,176 คน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 26 ม.ค. 2567 เวลา 19.01 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร