รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ระดับดีมาก

(ดู 629 ครั้ง)

        วันนี้ (2 ก.พ.2567) เวลา 09.00 น. นพ.ธัชชัย ศรีเสน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  และรองประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  พร้อมทีมคณะกรรมการ(คปอ.) เข้ารับมอบรางวัล รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) ระดับดีมาก โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  ชั้น 5 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพิษณุโลก

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ก.พ. 2567 เวลา 11.35 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร