รพ.มน. จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2567” ภายใต้คำขวัญ "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม"

(ดู 653 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2567  ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย  เป็นประธานเปิดโครงการวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2567 ภายใต้คำขวัญ "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม"โดยมี นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ณ บริเวณชั้น  1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบปัจจัย และผลกระทบของการล้ม เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเสริมความมั่นคง แข็งแรง ทรงตัวได้ดี  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การตรวจสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวและป้องกันการล้ม โดย ทีมกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และกายอุปกรณ์  การให้ความรู้และแนะนำการออกกำลังกาย

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ก.พ. 2567 เวลา 14.25 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร