เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

(ดู 1,569 ครั้ง)

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา  ปีการศึกษา 2567  รอบ 2                                                                      

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 22 มี.ค. 2567 เวลา 16.54 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร