คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ "ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา"

(ดู 978 ครั้ง)

       เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรัตน์  หวังธีระประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ "ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา" ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง“โรคไตเรื้อรัง และการชะลอการเสื่อมของไต” โดย อาจารย์นายแพทย์สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคไตให้กับประชาชนผู้สนใจ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตจากอาจารย์แพทย์สาขาโรคไต     การแนะนำการรับประทานยา และการใช้ยาอย่างถูกต้อง การเฝ้าระวังยาที่มีผลต่อไต  โดยทีมเภสัชกร   การแนะนำเรื่องการเข้าถึงสิทธิในการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไต  โดยทีมพยาบาล  แนะนำการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และการลดการรับประทานอาหารเค็ม โดยทีมนักโภชนาการ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้และการแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 28 มี.ค. 2567 เวลา 13.34 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร