ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 869 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567   รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร และ นางมนฑนัฎฐ์ ปาละ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพบริการ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยมี คุณเทียนชัย นิตยเมฆินทร์ และครอบครัว  เป็นผู้มอบ   เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่  คุณรุ่งฤดี  นิตยเมฆินทร์ (ผู้วายชนม์)  ณ วัดคูหาสวรรค์  จ.พิษณุโ ลก

     ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขออนุโมทนาบุญ และแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 1 ม.ย. 2567 เวลา 10.19 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร