MOU ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(ดู 1,211 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Grand Salon อาคาร St. Raphael’s Hall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

    ด้าน ภารดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสําคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ในการบ่มเพาะบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ โดยระบุว่า "ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสําคัญในความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ เราจะร่วมกันปลูกฝังบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ที่พร้อมตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนของเรา"

   ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสําคัญทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในด้านการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ บันทึกความเข้าใจได้กําหนดกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาทางการแพทย์ พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในโครงการวิจัยร่วมกันและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์

   พิธีดังกล่าวมีการนําเสนอผลงาน ได้แก่ วีดิทัศน์แสดงโรงเรียนแพทย์เซนต์ลุค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และวิดีโอเน้นความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ภายในงานยังรวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองสถาบันในการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาชั้นยอด นับเป็นความร่วมมือที่จะสร้างแพทย์ให้กับประเทศไทยและประชาชนสร้างรากฐานระบบสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปด้วยกัน

 

ขอขอบคุณ

เครดิตภาพและเนื้อหาข่าวบางส่วน จาก ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 1 ม.ย. 2567 เวลา 12.14 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร