ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.มน.

(ดู 968 ครั้ง)

วันนี้เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินบริจาค จากคุณแม่บุญริน ชูทิพย์ และครอบครัว เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 2 ม.ย. 2567 เวลา 17.58 น.
โดย : นางสาวจามรี อ่อนโฉม

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร