โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ โดยบริษัท ธูปณี เฮอริเทจ จำกัด มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 64,200 บาท ให้กับ รพ. มน.

(ดู 1,551 ครั้ง)

      

      เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม   2567 เวลา10.30 น.โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ โดยบริษัท ธูปณี เฮอริเทจ จำกัด มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3  รายการ  คือ

  1. B Strong PKG 4000 (Professional Set)จำนวน 1 ชุด ราคา 44,850.16 บาท
  2. สายรัดบีสตรอง ชุดขา (Complimentary) จำนวน 1 คู่ ราคา 9,674.92 บาท
  3. สายรัดบีสตรอง ชุดสาธิต (Complimentary) จำนวน 1 คู่ ราคา 9,674.92 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 64,200 บาท (หกหมื่นสี่่พันสองร้อยบาทถ้วน)  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสำนักงานคณบดี ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 2 พ.ค. 2567 เวลา 16.25 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร