โครงการปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลใหม่ ฝ่ายการพยาบาล

(ดู 1,672 ครั้ง)

    เมื่อวันที่2 พฤษภาคม  2567  เวลา 08.30 น.  นางเนตรญา วิโรจวานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลใหม่ ฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     การจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีการจุดเทียนสู่ขวัญ  ผูกข้อมือ และมอบเข็มให้พยาบาลใหม่ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ทีมบริหาร หัวหน้างานการพยาบาลและหัวหน้าหน่วย  และต่อด้วยการแนะนำตัวของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลใหม่ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้อนรับพยาบาลน้องใหม่เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิผล  เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

ภาพ: ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 3 พ.ค. 2567 เวลา 09.26 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร