คุณปริญ สวนทองสุข และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

(ดู 614 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา14.30 น.คุณปริญ สวนทองสุข และครอบครัว  มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ หน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 15 พ.ค. 2567 เวลา 09.24 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร