ประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร

(ดู 276 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร  จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย (ThaiSRA)  ระหว่าง วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น อาคารสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

      การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะการใช้อัลตราซาวด์นำทางในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนสำหรับการผ่าตัด และเพื่อการระงับปวดหลังผ่าตัดให้กับวิสัญญีแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 8 ก.ค. 2567 เวลา 16.14 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร