การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564

(ดู 437 ครั้ง)

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานและกล่าวการต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ (สกสว.) คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/research.nu/photos/?tab=album&album_id=3074699415904701

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 ต.ค. 2562 เวลา 14.45 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร