หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) นำศิษย์ยานุศิษย์มอบเงินบริจาค จำนวน 3,829,000บาท ให้กับ รพ.มน.

(ดู 440 ครั้ง)

     วันนี้ (26มกราคม  2564) เวลา 13.30 น .  หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) นำศิษยานุศิษย์บริษัทสิริมงคลเพาเวอร์เคเบิ้ล จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน  2,335,000 บาท(สองล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และ บริษัทไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด  มอบเงินบริจาคจำนวน  1,494,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ พร้อมทีมผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1                                                                                                                                  

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 26 ม.ค. 2564 เวลา 16.07 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร