ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี

(ดู 151 ครั้ง)

    วันนี้ (12  มกราคม  2565) เวลา 9.50 น.  อาจารย์นายแพทย์จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์สดทาง NBT North  รายการห้องนั่งเล่า ผ่านระบบ Zoom Meeting  ในประเด็น เกี่ยวกับความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี  โดยมีคุณพิพัฒน์ อัฒพุธ และคุณสินีนาถ   ธนะไชย  เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ  คลินิกหู คอ จมูก   ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1

 >>>ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี<<<

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 12 ม.ค. 2565 เวลา 18.32 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร