ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 440,000 บาท

(ดู 120 ครั้ง)

            วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาครอบครัวแสงศิริ ประจำปี 2564 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ตัวแทนผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม CC2-416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่
1. นิสิตแพทย์ณิชญาดา ผลเจริญรัตน์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
2. นิสิตแพทย์รสกร พึ่งประดิษฐ์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
3. นิสิตแพทย์มัลลิกา บุญส่ง  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
4. นิสิตแพทย์ศรายุทธ สถานอุ่น  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST
5. นิสิตแพทย์ธีรพงศ์ ทองปอ  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST
6. นิสิตแพทย์ปาณิศา ทิณวงศ์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST
7. นิสิตแพทย์ณัฐวุฒิ มิตรมงคลยศ  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
8. นิสิตแพทย์พัฒนศักดิ์ พรหมบุตร  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4ST
9. นิสิตแพทย์อภิจักร อ้นอินทร์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST
10. นิสิตแพทย์ไพรัตน์ กุ่มผักแว่น  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST
11. นิสิตแพทย์กิตติชัย ญาติคำ  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST

            ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ตัวแทนผู้มอบทุนการศึกษา ได้กล่าวให้แง่คิดถึงนิสิตในการใช้ทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องในอนาคต ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวแสงศิริ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7848 ในวันและเวลาราชการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 10 มิ.ย. 2565 เวลา 13.23 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร