การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของแพทย์ทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

(ดู 4,303 ครั้ง)

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของแพทย์ทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และต้องรับราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และต้องไปทำการตรวจเลือกในเดือนเมษายน 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 17 ต.ค. 2565 เวลา 13.36 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร