ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 และแสดงความยินดี

(ดู 523 ครั้ง)

      วันนี้ (18  พ.ย. 65 ) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่12/2565 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  นายแพทย์ชัยกิจ  อุดแน่น  ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯตาก ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯดีเด่น  จากนายแพทย์ณรงค์    สายวงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 20   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา   ศรีสิงห์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์ ” ณ ห้องประชุม cc2-414ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 18 พ.ย. 2565 เวลา 15.51 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร