ประกาศ ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 5,299 ครั้ง)

ชนะเลิศ : คุณขนาน ทิมเทศ : รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : คุณสุรัตนชัย ชื่นตา : รับเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : คุณเอกลักษณ์ ไชยพิมพา : รับเกียรติบัตร
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัล และขอขอบพระคุณ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน ที่ให้เกียรติคณะฯ และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 8 พ.ย. 2566 เวลา 17.11 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร