ผลการคัดเลือกการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี 2563

(ดู 6,105 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกการจัดซื้อกรมธรรม์ประกัยภัยประจำปี 2563

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 8 พ.ค. 2563 เวลา 10.33 น.
โดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร