พิธีถวายราชสดุดี “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2564

(ดู 336 ครั้ง)

     วันนี้(21 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้  และการกล่าวคำปฏิญาณตน นำโดย นางเนตรญา  วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2564 และ รางวัลการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 21 ต.ค. 2564 เวลา 19.42 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร