ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ปี 2563(รอบ2)

(ดู 10,177 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ปี 2563(รอบ2)

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 17 ก.พ. 2563 เวลา 16.19 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร