ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

(ดู 419 ครั้ง)

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จำนวน 405 รายการ) จำนวน 1 งาน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 7 ม.ค. 2564 เวลา 17.08 น.
โดย : นางประภาพร กันจู

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร