คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์

(ดู 137 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา  ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นางสาวจีรวรรณ ภูทวี  และ นางสาวสุพิชญา รอดเสรี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) จาก กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย โดย คุณ วิไล  ชัยพัฒนพงศ์  เป็นผู้มอบ  ณ ห้องนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร   สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จะได้รับเป็นทุนต่อเนื่อง ปีละ 100,000 บาท  จนจบการศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 มี.ค. 2564 เวลา 14.42 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร