นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight: Beyond 30 years

(ดู 358 ครั้ง)

นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16
NU Research Foresight: Beyond 30 years

วันที่ 4 กันยายน 2563

นำเสนอผลงาน ONLINE ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

ลงทะเบียนส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก http://conference.nu.ac.th/nrc16/

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 16 มิ.ย. 2563 เวลา 11.26 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร