วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคมเปญ PROUD OF YOU

แคมเปญ PROUD OF YOU

(ดู 125 ครั้ง)

แคมเปญ  PROUD OF YOU

โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

(ดู 276 ครั้ง)

โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

ห้องประชุม CC2-710 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง " การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 "

(ดู 263 ครั้ง)

 

" การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3  ประจำปีการฝึกอบรม 2565 "

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.

กด LIKE รศ.นพ.พีระพล วอง และทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน

กด LIKE รศ.นพ.พีระพล วอง และทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน

(ดู 239 ครั้ง)

กด LIKE รศ.นพ.พีระพล  วอง  และทีมแพทย์  ทีมเจ้าหน้าที่  ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน

กด like นางสาวอาทิตยา  มากสาคร งานทรัพยากรบุคคล

กด like นางสาวอาทิตยา มากสาคร งานทรัพยากรบุคคล

(ดู 32 ครั้ง)

กด  like นางสาวอาทิตยา   มากสาคร  งานทรัพยากรบุคคล

โครงการ KM: Quality Nurse’s Note to Quality Nursing Care

โครงการ KM: Quality Nurse’s Note to Quality Nursing Care

(ดู 418 ครั้ง)

โครงการ KM: Quality Nurse’s Note to Quality Nursing Care

วันที่ 5 เมษายน  2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • แคมเปญ PROUD OF YOU

  แคมเปญ PROUD OF YOU

  (ดู 125 ครั้ง)

 • โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

  โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

  (ดู 276 ครั้ง)

 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง

  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง " การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 "

  (ดู 263 ครั้ง)

 • กด LIKE รศ.นพ.พีระพล วอง และทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน

  กด LIKE รศ.นพ.พีระพล วอง และทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน

  (ดู 239 ครั้ง)

 • กด like นางสาวอาทิตยา  มากสาคร งานทรัพยากรบุคคล

  กด like นางสาวอาทิตยา มากสาคร งานทรัพยากรบุคคล

  (ดู 32 ครั้ง)

 • โครงการ KM: Quality Nurse’s Note to Quality Nursing Care

  โครงการ KM: Quality Nurse’s Note to Quality Nursing Care

  (ดู 418 ครั้ง)

ข่าวสาร

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 2 Basic clinical measures & statistics

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 2 Basic clinical measures & statistics

(ดู 130 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น .นายแพทย์ธานินทร์ ฉัตราภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย  เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 2 Basic clinical measures & statistics ณ ห้องประชุม Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้จัด ขึ้นโดยหน่วยระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก งานวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ นพ.ศุภชัย  ลวณะสกล  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ onsite และรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 53 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางคลินิก ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล และนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองและสามารถใช้งานได้ทั้งในด้านเวชปฏิบัติ

 

คณะแพทย์ ม.นเรศวร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี

คณะแพทย์ ม.นเรศวร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี

(ดู 64 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองศาสตราจารย์ นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ  ผศ.พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์  นพ.วินัฐ แก้วตัน  นพ.ภูศิษฏ์ เรืองวาณิชยกุล  อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้บริหารและนักวิจัยทางด้านมะเร็งจากภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  โครงการธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร และทะเบียนมะเร็ง  ณ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รพ.มน. ซ้อมเสมือนจริงสถานการณ์  Stroke Fast Track ในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ รับ-ส่งต่อผู้ป่วยมา รพ. ได้ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

รพ.มน. ซ้อมเสมือนจริงสถานการณ์ Stroke Fast Track ในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ รับ-ส่งต่อผู้ป่วยมา รพ. ได้ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

(ดู 244 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด  โดยมี นางเนตรญ่า วิโรจวานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย แกนนำตำบลละ 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้แทน อสม. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  กิจกรรมที่สำคัญคือ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณอันตราย (Early Warning Sign) ของโรคหลอดเลือดสมองให้กับผู้ป่วยที่มีคะแนนความเสี่ยง CVD Risk โดยการแจก โปสเตอร์ข้อความ"พูดลำบาก ปากตก ยกไม่ขึ้น" พร้อมแนวทางการขอความ ช่วยเหลือจากระบบ 1669  และการซ้อมเสมือนจริงสถานการณ์   Stroke Fast Track ในชุมชน เพื่อเป็นการ ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งนำมาปรับปรุงพัฒนา ให้สามารถช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลได้ตาม เวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย(เสมือนจริง)

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย(เสมือนจริง)

(ดู 354 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย  โดยมี ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

     การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เรื่อง “อบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านสาธารณภัยแก่บุคลากร ซึ่งบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกซ้อมอยู่เสมอ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี คณะแพทยศาสตร์จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการจัดอบรม การป้องกันสาธารณภัยและซ้อมแผนเคลื่อนย้าย เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

       และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดให้มีการสร้างสถานการณ์จำลอง เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ หอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก (ENT) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียติ 7รอบ พระชนมพรรษา 1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการซ้อมแผนอัคคีภัยครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะแพทยศาสตร์ ตระหนักในความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงได้จัดให้มี การอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี และนำจุดบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย บุคลากรจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตื่นตระหนกและลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

 

              ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                              งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                              งานบริหารจัดการทรัพย์สิน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ IC Day

โครงการ IC Day

(ดู 102 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ IC Day โดยมี นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม  2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัยเรื่องมาตรฐานการป้องกันการติตเชื้อ กระตุ้นและส่งเสริมแนวปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและลดการติดเชื้อ

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต เนื่องในวันไตโลก”

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต เนื่องในวันไตโลก”

(ดู 118 ครั้ง)

   เมื่อวันที่   8 มีนาคม 2566นายแพทย์ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์  อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz  โดยคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเด็นเรื่อง “สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต เนื่องในวันไตโลก”

 • โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 2 Basic clinical measures & statistics

  โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 2 Basic clinical measures & statistics

  (ดู 130 ครั้ง)

 • คณะแพทย์ ม.นเรศวร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี

  คณะแพทย์ ม.นเรศวร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี

  (ดู 64 ครั้ง)

 • รพ.มน. ซ้อมเสมือนจริงสถานการณ์  Stroke Fast Track ในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ รับ-ส่งต่อผู้ป่วยมา รพ. ได้ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

  รพ.มน. ซ้อมเสมือนจริงสถานการณ์ Stroke Fast Track ในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ รับ-ส่งต่อผู้ป่วยมา รพ. ได้ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

  (ดู 244 ครั้ง)

 • โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย(เสมือนจริง)

  โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย(เสมือนจริง)

  (ดู 354 ครั้ง)

 • โครงการ IC Day

  โครงการ IC Day

  (ดู 102 ครั้ง)

 • สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต เนื่องในวันไตโลก”

  สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต เนื่องในวันไตโลก”

  (ดู 118 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

(ดู 179 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ห้อง CC2-801 (พื้นราบ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2565-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2565-2-name

 

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องเรียน CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 เวลา 07:00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

(ดู 245 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้อง CC2-801 (พื้นราบ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/CE3_MEQ_2565-3-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/CE3_MEQ_2565-3-name

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องเรียน CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 เวลา 07:30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

(ดู 228 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/hSPtiZfPauEYpkQh7

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

  (ดู 179 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

  (ดู 245 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

  การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

  (ดู 228 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 96 ครั้ง)

          วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมสวมเสื้อกาวน์และผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตแพทย์ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิก ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมในภาคเช้า มีการเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวและการปรับตัวในการเรียนระดับชั้นคลินิก” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมเสวนากับตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  หัวข้อ “แนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับนิสิตแพทย์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับชั้นคลินิก” จากภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ดำเนินรายการโดย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  และการบรรยายในหัวข้อ “MedNuLog Application และศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์” โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงไกลตา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  ดำเนินรายการโดย งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

          ในภาคบ่าย ท่านคณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี แพทย์หญิงวรรณา อาจองค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ด้านการศึกษาก่อนปริญญา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ที่มาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสวนสุภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และซุ้มถ่ายรูปต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ปกครองและรุ่นพี่รุ่นน้องต่างมาร่วมแสดงความยินดี

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ในธีม “Pass The Love Forward”

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ในธีม “Pass The Love Forward”

(ดู 75 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 2 ในธีม “Pass The Love Forward” ให้นิสิตแพทย์ทุกชั้นปี ได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต

“Pass The Love Forward” เป็นการส่งความรัก ความสุข ความปรารถนาดี ให้แก่กัน โดยเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษามาร่วมงาน พร้อมเตรียมของขวัญมอบให้แก่นิสิตแพทย์ในที่ปรึกษา พร้อมด้วยนิสิตแพทย์ก็สามารถที่จะแสดงความรัก ความขอบคุณ ความรู้สึกที่ดีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการมอบการ์ดอวยพรหรือของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เช่นกัน

กิจกรรมภายในงาน มีนิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอคำปรึกษา ชี้แนะเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในระหว่างศึกษา ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่นิสิตแพทย์ได้พบ เพื่อขอรับคำแนะนำช่วยเหลือต่อไป โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์สามารถรายงานการเข้าพบได้ทาง http://www.med.nu.ac.th/advisors หัวข้อ “แบบรายงานความคืบหน้าของนิสิตในที่ปรึกษา” และ “แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา”

คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

(ดู 58 ครั้ง)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 คุณเพชราพร พงศะบุตร (ภรรยา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร) มอบเงินบริจาคเพื่อจัดตั้ง “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต จำนวน 150,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ในพิธีทำบุญภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 และร่วมทำบุญน้อมระลึกถึง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร อดีตหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และ อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี การเสียชีวิตของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุลินทร  สำราญ รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847 ในวันและเวลาราชการ

 • พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

  พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

  (ดู 96 ครั้ง)

 • กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ในธีม “Pass The Love Forward”

  กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ในธีม “Pass The Love Forward”

  (ดู 75 ครั้ง)

 • คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

  คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

  (ดู 58 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

อ่านเพิ่มเติม

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร