ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

(ดู 129 ครั้ง)

ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ

และมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน

ประจำปีการฝึกอบรม 2565

วันที่่ 9 มิถุนายน 2566 

เวลา 13.00-15.30 น. 

ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

(ดู 129 ครั้ง)

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

ภายใต้คำขวัญ

"ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้  เน้นกลุ่มเสี่ยง"

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ บริเวณหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล

(ดู 245 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล

กด Like อ.นพ.ฉัตรวุฒิ พัทธวีรกุล ภาควิชารังสีวิทยา และบุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

กด Like อ.นพ.ฉัตรวุฒิ พัทธวีรกุล ภาควิชารังสีวิทยา และบุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

(ดู 158 ครั้ง)

กด Like อ.นพ.ฉัตรวุฒิ พัทธวีรกุล ภาควิชารังสีวิทยา และบุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

กด like อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

กด like อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

(ดู 92 ครั้ง)

กด like  อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

 กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด

กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด

(ดู 364 ครั้ง)

 กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์  ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์

ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B  ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด

 • ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

  ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

  (ดู 129 ครั้ง)

 • ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

  ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

  (ดู 129 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล

  (ดู 245 ครั้ง)

 • กด Like อ.นพ.ฉัตรวุฒิ พัทธวีรกุล ภาควิชารังสีวิทยา และบุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

  กด Like อ.นพ.ฉัตรวุฒิ พัทธวีรกุล ภาควิชารังสีวิทยา และบุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

  (ดู 158 ครั้ง)

 • กด like อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

  กด like อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน

  (ดู 92 ครั้ง)

 • กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด

  กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด

  (ดู 364 ครั้ง)

ข่าวสาร

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ รพ. มน. จำนวน 100,000 บาท

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ รพ. มน. จำนวน 100,000 บาท

(ดู 161 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน   2565  คุณนิรัตน์ โค้วเจริญ  บริษัท โชคชัยลีสซิ่ง จำกัดมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นผู้รับมอบ  ณ ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

(ดู 183 ครั้ง)

   วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคไต ภายใต้คำขวัญ ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคไต ภายใต้คำขวัญ ประจำปี 2566 " ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง"

(ดู 234 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรัตน์  หวังธีระประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคไต ภายใต้คำขวัญ ประจำปี 2566  " ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง"  กล่าวรายงานโดย อาจารย์นายแพทย์นพเก้า คงตาล อายุรแพทย์โรคไต หัวหน้าโครงการ  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในงานมีกิจกรรม ให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง "ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง" โดย อาจารย์นายแพทย์ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตจากอาจารย์แพทย์สาขาโรคไต พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง การรับประทานยา และการรับประทานอาหารที่ชะลอการเสื่อมของไต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเภสัชกรรม งานโภชนาการ รวมถึง เจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยไต  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้และการแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

(ดู 219 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ท่าน โดยมี นางเนตรญา วิโรจวานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองจันทร์  ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ  “Overview of Naresuan University Hospital System and Nursing System” และได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยวิกฤตและการใช้ระบบ medical records ต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

รพ.มน.ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว”น้องออมสิน” หนึ่งร่างกายต่อลมหายใจให้หลายชีวิต

รพ.มน.ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว”น้องออมสิน” หนึ่งร่างกายต่อลมหายใจให้หลายชีวิต

(ดู 433 ครั้ง)

   น้องออมสิน  หรือ นายออมสิน  ลัยนันทน์ อายุ 19 ปี ประสบอุบัติเหตุเลือดออกในสมองอาการวิกฤติอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรวินิจฉัยว่าเป็นภาวะสมองตาย ทางครอบครัวจึงอุทิศร่างกายและอวัยวะของน้องออมสินให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำอวัยวะบริจาคให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนรอคิวปลูกถ่ายอวัยวะ

   ด้านครอบครัวของน้องออมสิน โดยนางโรมนัส ลัยนันทน์ มารดา กล่าวว่า “น้องออมสินเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอตั้งแต่เด็กๆ น้องออมสินเป็นกำลังหลักของครอบครัว ทำงานส่งตัวเองเรียน เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน  คุณพ่อเป็นผู้พิการ น้องช่วยเหลือดูแลครอบครัวมาตลอด  

   ตอนที่คุณแม่ตัดสินใจมอบร่างกายของน้องให้โรงพยาบาล เพราะคุณแม่มองดูน้องเหมือนน้องไม่เป็นอะไรเหมือนยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่คิดว่าร่างกายน้องจะได้ใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ คุณแม่อยากบอกว่าแม่รักลูกมาก อยากทำให้สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกด้วยการมอบร่างกายทำบุญครั้งสุดท้ายให้ผู้อื่น  แม้แม่จะช่วยชีวิตลูกไว้ไม่ได้ก็ตาม  คุณแม่อยากบอกทุกคนว่าร่างกายเมื่อเสียไปแล้วก็ม่ได้คืน ถ้าสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ก็อยากให้ช่วย  ถือเป็นการช่วยคนที่เรารักครั้งสุดท้ายให้เขาได้ทำบุญ ส่งบุญให้เขาค่ะ”

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานงานไปยังสภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดสรรอวัยวะให้กับผู้รอรับบริจาคอวัยวะ ในครั้งนี้ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 6 คนมาทำการผ่าตัด โดยใช้เวลา 5 ชั่วโมง  จึงได้อวัยวะที่สมบูรณ์ ได้แก่ หัวใจ (Heart) ตับ (Liver) ไต(Kidney) ดวงตา (Eye) และ ม้าม (spleen)

   นอกจากนี้ทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล นายแพทย์นิสิต พูลธนะนันทน์ แพทย์หญิงศิวาพร ผลดีนานา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์พร้อมทีมห้องผ่าตัดได้เข้าร่วมผ่าตัดและบริหารจัดการห้องผ่าตัด  สนับสนุนให้การผ่าตัดในครั้งนี้ พยาบาลและบุคลากรหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม2 งานการพยาบาลศัลยกรรม1 ที่ดูแลน้องออมสิน ตั้งแต่แรกรับ จนได้รับการผ่าตัดสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ได้รับอวัยวะที่สมบูรณ์ที่สุด รวดเร็วที่สุด เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะต่อไป

   ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องขอกราบขอบคุณและอนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ของน้องออมสิน และครอบครัวที่ทำให้ได้ต่อลมหายใจให้แก่ผู้รอคอยอวัยวะ มา ณ โอกาสนี้

​​​​​​​​​​​​​

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการบริจาคอวัยวะ

สายด่วน 1666
ช่องทางการบริจาคอวัยวะ
บริจาคด้วยตนเอง

1.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5  

 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 2.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ชั้นล่าง ถนนอังรีดูนังต์

 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

บริจาคออนไลน์

เว็บไซต์ www.organdonate.in.th

แอปพลิเคชัน "บริจาคอวัยวะ"

บริจาคผ่านเครือข่ายศูนย์บริจาคอวัววะ ได้แก่ สำนักเหล่ากาชาดจังหวัด หรือ สำนักงานกิ่งกาชาด ทุกจังหวัด

    โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

    ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน หรือสถานที่

    ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะเคลื่อนที่  

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

คณะกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2566 ในหัวข้อ “The Crisis Management with Technology for Life

ประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2566 ในหัวข้อ “The Crisis Management with Technology for Life

(ดู 282 ครั้ง)

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์  หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2566 ในหัวข้อ “The Crisis Management with Technology for Life   ซึ่งจัดขึ้น 2 รูปแบบ คือรูปแบบ onsite และ online ผ่านระบบ Zoom  ณ Simulation Center ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  รศ.พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้ เรื่อง The Crisis Management in Anesthesia และอภิปรายพร้อมฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จำลอง(simulation) และ ดร.ปวงกมล กฤษณบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรรยาย เรื่อง Learn and share for nursing care in Anesthesia  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล มีความรู้และทักษะสำหรับการระงับความรู้สึกที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 • ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ รพ. มน. จำนวน 100,000 บาท

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ รพ. มน. จำนวน 100,000 บาท

  (ดู 161 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

  คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

  (ดู 183 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคไต ภายใต้คำขวัญ ประจำปี 2566

  คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคไต ภายใต้คำขวัญ ประจำปี 2566 " ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง"

  (ดู 234 ครั้ง)

 • รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

  รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

  (ดู 219 ครั้ง)

 • รพ.มน.ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว”น้องออมสิน” หนึ่งร่างกายต่อลมหายใจให้หลายชีวิต

  รพ.มน.ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว”น้องออมสิน” หนึ่งร่างกายต่อลมหายใจให้หลายชีวิต

  (ดู 433 ครั้ง)

 • ประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2566 ในหัวข้อ “The Crisis Management with Technology for Life

  ประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปี 2566 ในหัวข้อ “The Crisis Management with Technology for Life

  (ดู 282 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 14 ครั้ง)

ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการดังนี้
     1. ให้ดำเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตั้งแต่บัดนี้ และให้นำผลการตรวจฯ มาส่งในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     2. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ดังรายละเอียดแนบท้าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

(ดู 208 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สอบวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

สถานที่สอบ ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง)

(ดู 55 ครั้ง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ดังนี้

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 คน
ดาวน์โหลดเอกสารและประกาศ ลิงก์ : https://bit.ly/3C2tllJ

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 จำนวน 2 คน
ดาวน์โหลดเอกสารและประกาศ : https://bit.ly/3qhLzgA

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

สอบถามเพิ่มเติม งานแพทยศาสตรศึกษา 0 5596 7957
หน่วยรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 05596-8304, 05596-8305, 05596-8309

 • ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 14 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

  (ดู 208 ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง)

  (ดู 55 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

(ดู 57 ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์ การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

- อาจารย์ที่ปรึกษา ปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต
- นิสิตแพทย์ พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการปลดล็อกลงทะเบียน

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนให้แก่นิสิต (ปลดล็อก) ในระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา https://advisors.nu.ac.th ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ แล้วยืนยันข้อมูลการเข้าพบใน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th/systems/student_affairs

ข้อปฎิบัติของนิสิตในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. นิสิตที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงแล้ว สามารถติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย
2. นิสิตที่ยังไม่เคยพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือยังไม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง กรุณาติดต่อสื่อสารผ่าน
2.1 เจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต (ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา) หรือ
2.2 เลขานุการภาควิชา ภายในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (เมื่อโทรศัพท์ไปติดต่อ ให้พูดจาสุภาพ แนะนำตัว และชี้แจงว่าเป็นนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ท่านใด ต้องการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไร พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ของนิสิตในการติดต่อกลับ)
.
หมายเลขโทรศัพท์ประสานเลขานุการภาควิชา
1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (พี่แตง) 0 5596 5478
2. ภาควิชาจักษุวิทยา (พี่ปัท) 0 5596 5056
3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (พี่จ้อย) 0 5596 5532
4. ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (พี่ออมสิน) 0 5596 5061
5. ภาควิชาพยาธิวิทยา (พี่อ๊อด) 0 5596 5324
6. ภาควิชารังสีวิทยา (พี่ติ๊ก) 0 5596 5611
7. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (พี่อ้อม) 0 5596 5572
8. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (พี่ติ๊ก) 0 5596 5522
9. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (พี่ฝ้าย) 0 5596 4510
10. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (พี่เฟิร์ม) 0 5596 5475
11. ภาควิชาศัลยศาสตร์ (พี่ดรีม/พี่ไหม) 0 5596 5036
12. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (พี่แอน) 0 5596 5477
13. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (พี่จีจี้) 0 5596 5514
14. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (พี่อ๊อฟ) 0 5596 5560
15. ภาควิชาอายุรศาสตร์ (พี่ส้มโอ) 0 5596 5105
.
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต
ผู้ประสานงานภาควิชา
1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (พี่กบ) 0 5596 7849
2. ภาควิชาจักษุวิทยา (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (พี่กบ) 0 5596 7849
4. ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
5. ภาควิชาพยาธิวิทยา (พี่พัด) 0 5596 7857
6. ภาควิชารังสีวิทยา (พี่กิฟท์) 0 5596 7847
7. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (พี่กิฟท์) 0 5596 7847
8. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (พี่พัด) 0 5596 7857
9. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (พี่พัด) 0 5596 7857
10. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (พี่กบ) 0 5596 7849
11. ภาควิชาศัลยศาสตร์ (พี่รงค์) 0 5596 7855
12. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (พี่พัด) 0 5596 7857
13. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
14. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (พี่ปูเป้) 0 5596 7848
15. ภาควิชาอายุรศาสตร์ (พี่ต้น) 0 5596 7847

 

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

(ดู 43 ครั้ง)

          วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ปกครองนิสิตแพทย์ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก และในขณะเดียวกันที่ผู้ปกครองนิสิตแพทย์ก็จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application ณ ห้องปฏิบัติการ TELEMEDICINE 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในการประชุมยังมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,  การบรรยาย เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับของนิสิต ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,  การบรรยาย เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) และการปรับตัวในการเรียนในการเรียนชั้นคลินิก โดย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมของคณะร่วมกันต่อไป

โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 58 ครั้ง)

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังขึ้นศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม CC2 - 801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมภายในโครงการ มีการเสวนาในหัวข้อ “Career Path : พูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย  และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ อันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์  แพทย์หญิงขวัญชนก อังศุภโชติ แสงพวง อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์  และตัวแทน Intern จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเสวนาพูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่จะสำเร็จการศึกษาต่อไป

 • การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

  การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

  (ดู 57 ครั้ง)

 • โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

  โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

  (ดู 43 ครั้ง)

 • โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

  โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 58 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

อ่านเพิ่มเติม

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร