ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือสมอง
รางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ปี 2566
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นำเสนอความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนวินัยนิสิตแพทย์ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นำเสนอความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนวินัยนิสิตแพทย์ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

(ดู 2,242 ครั้ง)

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง นำเสนอความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนวินัยนิสิตแพทย์ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

(ดู 8,095 ครั้ง)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่

ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร

จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2568

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2568

(ดู 566 ครั้ง)

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ

สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2568

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา

(ดู 580 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์  ทูลยอดพันธ์

 

อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

(ดู 2,290 ครั้ง)

งานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567
Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024 "The continuity of care"

(ดู 2,331 ครั้ง)

ประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University - Cardiac Center Conference 2024: NU-CC 2024) “Heart failure 2024: The Continuity of Care”

วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 256เวลา 08.00 – 17.0น.

ณ ห้องประชุม CC2 801-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นำเสนอความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนวินัยนิสิตแพทย์ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

  แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นำเสนอความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนวินัยนิสิตแพทย์ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

  (ดู 2,242 ครั้ง)

 • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  (ดู 8,095 ครั้ง)

 • เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2568

  เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2568

  (ดู 566 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา

  (ดู 580 ครั้ง)

 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

  (ดู 2,290 ครั้ง)

 • ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024

  ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024 "The continuity of care"

  (ดู 2,331 ครั้ง)

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

(ดู 186 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. คุณธงวิไล กันทะสอน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง  Critical Care Nephrology Nurse Training for Continuous Renal Replacement Therapy  โดยมี คุณนิภาพร พรหมมีเนตร หัวหน้างานการพยาบาลอายุรกรรม 1   กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องได้อย่างเป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาล และนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

(ดู 218 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.15 น.  คุณอชิรญาณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์  รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านวิชาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมี คุณวรรณา พิมพานุวัตร  รก.หัวหน้างานการพยาบาลศัลยกรรม 2 กล่าวรายงาน  ซึ่งจัดขึ้น 2 รุ่น   รุ่นที่ 1  วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567  และ รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ  สามารถนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์

 

คณะแพทย์ มน.รับการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 300

คณะแพทย์ มน.รับการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 300

(ดู 298 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2567 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อม ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx 300) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   นำโดย   ผศ.จิโรจน์ สูรพันธุ์      รศ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน     รศ.พญ.ทวิมา   ศิริรัตน์      ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น        นางสาวศุภลักษณ์   โอสถานนท์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการนำข้อเสนอเสนอแนะไปสู่การพัฒนาการ  บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างมี  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป นั้น  ณ ห้องประชุม CC2 414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

(ดู 299 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น.   นายแพทย์ภูวดล พลพวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ด้านเวชกรรม)  เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  กิจกรรม รวมพล คนรักสุขภาพ ลดเสี่ยง โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง และอ้วนลงพุง  โดยมี พว.สมศรี  คำพันธ์ หัวหน้างานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวรายงาน  และช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพันธิตรา สิงห์เขียว เป็นผู้แทนคณบดีกล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน  เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง กิจกรรมในโครงการ ได้แก่ กิจกรรม "รวมพล คนรักสุขภาพ ลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และอ้วนลงพุง" กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและกิจกรรมประเมินผลและตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรม "รวมพล คนรักสุขภาพ
ลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและอ้วนลงพุง" มีการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การเรียนรู้ในหัวข้อการควบคุมอาหารและการคำนวณพลังงานที่หมาะสม การอ่านฉลากโภชนาการและการเลือกชนิดอาหาร การออกกำลังกายและการมีกิจกรรมทางกาย การปรับแนวคิดและการตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7

(ดู 508 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรภาควิชากุมารเวชศาสตร์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7  นำโดย รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และผศ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ประธานหลักหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พร้อมอาจารย์แพทย์, แพทย์ใช้ทุน, บุคลากร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารสิรินธร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

   ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการจัดกิจกรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย  ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในภาควิชา มีความรู้ในมิติอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร

คณะแพทย์ มน. เปิดจุด Check in ใหม่ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ต้อนรับ Pride month

คณะแพทย์ มน. เปิดจุด Check in ใหม่ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ต้อนรับ Pride month

(ดู 408 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567   ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เปิดจุด Check in  ต้อนรับ Pride month   ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถแสดงออกถึงความเป็นตนเอง และได้รับการยอมรับเพื่อให้บุคลากร และนิสิตมีชีวิตอยู่ในสถาบันแห่งนี้ อย่างมีความสุข  โดยสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร  PROUD   ตัวอักษร D Diversity  คือการสนับสนุนให้เคารพในความหลากหลายของบุคลากร นิสิตที่เราภาคภูมิใจ  ซึ่งที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดในทุกมิติ 

   ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความเท่าเทียม ผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ การอนุญาตให้นิสิตแพทย์ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร   เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การแต่งกายชุดนิสิตตามเพศสภาพคือการแสดงออกถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เราควรเคารพ และเห็นคุณค่าของความหลากหลายที่สวยงาม

 

ข่าว: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์   ,งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

  (ดู 186 ครั้ง)

 • โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

  (ดู 218 ครั้ง)

 • คณะแพทย์ มน.รับการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 300

  คณะแพทย์ มน.รับการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 300

  (ดู 298 ครั้ง)

 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

  (ดู 299 ครั้ง)

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7

  (ดู 508 ครั้ง)

 • คณะแพทย์ มน. เปิดจุด Check in ใหม่ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ต้อนรับ Pride month

  คณะแพทย์ มน. เปิดจุด Check in ใหม่ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ต้อนรับ Pride month

  (ดู 408 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

(ดู 304 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สอบวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 เวลา 13.30 น. – 13.45 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

(ดู 922 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์
นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6246 และ 6348 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6246-6348 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6246-6348

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6346 และ 6448 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6346-6448 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6346-6448

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6446 และ 6548 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6446-6548 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6446-6548

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6546 และ 6648 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6546-6648 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6546-6648

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

(ดู 1,236 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567
ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/qF9RqGFq2N5psoGV9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

  (ดู 304 ครั้ง)

 • ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

  ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

  (ดู 922 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

  การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

  (ดู 1,236 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

(ดู 13,816 ครั้ง)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)
ปรึกษาได้ทุกปัญหา
การเงิน การศึกษา สุขภาพกายและใจ เรื่องทั่วไป

ช่องทางติดต่อ
Line ID :  mscmednu
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  06 4069 3955
โทรศัพท์ภายใน :  0 5596 7848
ติดต่อโดยตรง :  พี่ปูเป้ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

สายด่วนช่วยเหลือนิสิตแพทย์
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
website :  http://www.med.nu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

(ดู 537 ครั้ง)

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต และตัวแทนนิสิตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ

สำหรับกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน) ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

Route A
- โรงพยาบาลอุบลรัตน์ : นำเสนอ Home Care ที่ศูนย์ค้ำคูณและเครือข่าย Stroke Fast Track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ในชุมชน
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดขอนแก่น
- วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)

Route B
- โรงพยาบาลน้ำพอง : นำเสนอ Long Term Care และเครือข่าย Stroke Fast Track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ตับในชุมชน
- วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

Route C
- บ้านกลางสวน : เป็นการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และมูลนิธิตะวันฉาย
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
- พระธาตุขามแก่น

เครดิตภาพ : ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 1,625 ครั้ง)

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส ในโอกาสการศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ที่ขึ้นเรียนในระดับชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแนะนำรูปแบบการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2568 ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านการแพทย์และด้านการพยาบาลให้แก่นักเรียน ชั้นปีที่ 5 - 6 ที่มีความสนใจ มีความรู้ มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตาก ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ และอำเภอท่าสองยาง ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  (ดู 13,816 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

  (ดู 537 ครั้ง)

 • คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 1,625 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร