ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือสมอง
รางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ปี 2566
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024 "The continuity of care"

(ดู 1,028 ครั้ง)

ประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University - Cardiac Center Conference 2024: NU-CC 2024) “Heart failure 2024: The Continuity of Care”

วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 256เวลา 08.00 – 17.0น.

ณ ห้องประชุม CC2 801-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

(ดู 6,924 ครั้ง)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่

ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร

จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

(ดู 1,008 ครั้ง)

งานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567
Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรมงคล พรวนเจริญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรมงคล พรวนเจริญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

(ดู 993 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรมงคล  พรวนเจริญ

อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามสถานะผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน (ER Monitor) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามสถานะผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน (ER Monitor) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

(ดู 694 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์

ประเภทงาน วรรณกรรม

ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงาน ระบบติดตามสถานะผู้ป่วย

ตามความเร่งด่วน (ER Monitor)

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบจัดการเวรเปล (Easyporter) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบจัดการเวรเปล (Easyporter) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

(ดู 661 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์

ประเภทงาน วรรณกรรม

ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงาน ระบบจัดการเวรเปล (Easyporter)

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

 • ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024

  ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024 "The continuity of care"

  (ดู 1,028 ครั้ง)

 • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  (ดู 6,924 ครั้ง)

 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems

  (ดู 1,008 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรมงคล พรวนเจริญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรมงคล พรวนเจริญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

  (ดู 993 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามสถานะผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน (ER Monitor) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

  ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามสถานะผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน (ER Monitor) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

  (ดู 694 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบจัดการเวรเปล (Easyporter) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบจัดการเวรเปล (Easyporter) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

  (ดู 661 ครั้ง)

ข่าวสาร

โครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 13 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.45 น. ผศ.พญ.ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์  หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับการเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปีฝึกอบรม 2568 ให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบัน และราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนแรศวรและกระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนแรศวรและกระทรวงสาธารณสุข

(ดู 40 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 16 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันพระบรมราช

      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบหมายให้ ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยนเรศวร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้การผลิตแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้แพทย์ที่มีคุณภาพเพียงพอตอบสอนองต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มสัดส่วนของการผลิตแพทย์การกระจายแพทย์และการคงอยู่ของแพทย์ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน ณ ห้องสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

 

>>>คลิกอ่านข่าวจาก: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:สธ. - 16 มหาวิทยาลัย ร่วมมือผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ  ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนและกระจายตัวไม่เหมาะสม<<<

      >>>> สธ.ร่วม 16 โรงเรียนแพทย์ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(คลิป)<<<<

คุณกู้เกียรติ คุณศิริรัตน์ เรืองแสง และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

คุณกู้เกียรติ คุณศิริรัตน์ เรืองแสง และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

(ดู 43 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. คุณกู้เกียรติ คุณศิริรัตน์ เรืองแสง และครอบครัว  มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

อ.ดร.นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

อ.ดร.นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

(ดู 101 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา09.30 น. อ.ดร.นพ.จิระพงศ์  วงศ์ฟัก และครอบครัว  มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  และ  .นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

Big Cleaning Day @ OPD NUH

Big Cleaning Day @ OPD NUH

(ดู 177 ครั้ง)

Big Cleaning Day @ OPD NUH

                วันนี้เวลา (24 พ.ค.2567) 08.00 น.บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของแผนกผู้ป่วยนอก ร่วมใจทำกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในแผนกผู้ป่วยนอกทุกแผนก ด้วยหลักการ 5 ส  สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริการและความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

                ตามนโยบาย Happy Work Place ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

(ดู 277 ครั้ง)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

 

วันนี้ (23 พ.ค.2567) เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567โดย

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร (HACC: NU)    มีบทบาทหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และจากประสบการณ์การจัดโครงการฝึกอบรม  มีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีความสนใจและต้องการเรียนรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้มีแนวคิด และวิธีการปฏิบัตินำไปปรับใช้ในหน่วยงานของแต่ละที่ได้จริง

จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีและรู้สึกสนุกกับงานพัฒนาคุณภาพ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรในเขตสาธารณสุขเขต 2, 3 และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น  210  คน จาก 36 โรงพยาบาล 10 จังหวัด  สุดท้ายผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพก็จะส่งผลต่อการให้บริการผู้ป่วยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต่อไป

 • โครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  โครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 13 ครั้ง)

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนแรศวรและกระทรวงสาธารณสุข

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนแรศวรและกระทรวงสาธารณสุข

  (ดู 40 ครั้ง)

 • คุณกู้เกียรติ คุณศิริรัตน์ เรืองแสง และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

  คุณกู้เกียรติ คุณศิริรัตน์ เรืองแสง และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

  (ดู 43 ครั้ง)

 • อ.ดร.นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

  อ.ดร.นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน.

  (ดู 101 ครั้ง)

 • Big Cleaning Day @ OPD NUH

  Big Cleaning Day @ OPD NUH

  (ดู 177 ครั้ง)

 • พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

  (ดู 277 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

(ดู 103 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์
นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6246 และ 6348 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6246-6348 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6246-6348

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6346 และ 6448 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6346-6448 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6346-6448

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6446 และ 6548 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6446-6548 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6446-6548

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6546 และ 6648 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6546-6648 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6546-6648

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

(ดู 226 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567
ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/qF9RqGFq2N5psoGV9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

(ดู 377 ครั้ง)

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สอบวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
รับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567
ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/jp3etNH3DNZdunGDA

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

  ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

  (ดู 103 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

  การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

  (ดู 226 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

  การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

  (ดู 377 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

(ดู 12,794 ครั้ง)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)
ปรึกษาได้ทุกปัญหา
การเงิน การศึกษา สุขภาพกายและใจ เรื่องทั่วไป

ช่องทางติดต่อ
Line ID :  mscmednu
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  06 4069 3955
โทรศัพท์ภายใน :  0 5596 7848
ติดต่อโดยตรง :  พี่ปูเป้ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

สายด่วนช่วยเหลือนิสิตแพทย์
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
website :  http://www.med.nu.ac.th

คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 370 ครั้ง)

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส ในโอกาสการศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ที่ขึ้นเรียนในระดับชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแนะนำรูปแบบการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2568 ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านการแพทย์และด้านการพยาบาลให้แก่นักเรียน ชั้นปีที่ 5 - 6 ที่มีความสนใจ มีความรู้ มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตาก ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ และอำเภอท่าสองยาง ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

(ดู 1,159 ครั้ง)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ทางงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ปกครองนิสิตแพทย์ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก และในขณะเดียวกันที่ผู้ปกครองนิสิตแพทย์ก็จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application ณ ห้องปฏิบัติการ TELEMEDICINE 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในการประชุมยังมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,  การบรรยาย เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับของนิสิต ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,  การบรรยาย เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) และการปรับตัวในการเรียนในการเรียนชั้นคลินิก โดย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมของคณะร่วมกัน

 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  (ดู 12,794 ครั้ง)

 • คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 370 ครั้ง)

 • โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

  โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

  (ดู 1,159 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร