วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

(ดู 52 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม

  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิดา จันทร์ทิม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิดา จันทร์ทิม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

(ดู 53 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิดา จันทร์ทิม

อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

(ดู 51 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม

อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

(ดู 12 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ

  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Simplified Internal Medicine

Simplified Internal Medicine "อายุรศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด"

(ดู 74 ครั้ง)

Simplified Internal Medicine

"อายุรศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด"

ประชุมวิชาการ เรื่องกระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้

ประชุมวิชาการ เรื่องกระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้

(ดู 76 ครั้ง)

ระชุมวิชาการ เรื่องกระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

  (ดู 52 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิดา จันทร์ทิม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิดา จันทร์ทิม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  (ดู 53 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  (ดู 51 ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  (ดู 12 ครั้ง)

 • Simplified Internal Medicine

  Simplified Internal Medicine "อายุรศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด"

  (ดู 74 ครั้ง)

 • ประชุมวิชาการ เรื่องกระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้

  ประชุมวิชาการ เรื่องกระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้

  (ดู 76 ครั้ง)

ข่าวสาร

โครงการ PROUD to be born in Disneyland

โครงการ PROUD to be born in Disneyland

(ดู 124 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2566  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ PROUD to be born in Disneyland พร้อมอวยพรและมอบของขวัญแก่บุคลากรที่เกิดเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ กันยายน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ การฟังเทศน์ การจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ กันยายน   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (Potluck Party)  ตัดเค้กวันคล้ายวันเกิดร่วมกัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

(ดู 150 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566  ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “We care for everyone เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน” โดยมี เภสัชกรหญิงนิสา หวังเรืองสถิตย์ วหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน ณ บริเวณโถงมูลนิธิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านยา การให้ความรู้เรื่องยา การใช้ยาเทคนิคพิเศษ    การจัดการยาเหลือใช้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง และตระหนักถึงการใช้ยาอย่างเหมาะสม

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

(ดู 467 ครั้ง)

       วันนี้ ( 22 กันยายน 2566) เวลา 07.30 น.  ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล”ประจำปี 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งคณะและหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

      กิจกรรมภายในงานมีการขับร้องเพลง “มาร์ชคณะแพทยศาสตร์”โดยนิสิตแพทย์ชมรมขับร้องเพลงประสานเสียง   และการขับร้องเพลง  “ด้วยเกียรติแพทย์ไทย” โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 รวมถึงมอบเงินบริจาค จากการเปิดตู้บริจาค ประจำปี 2566สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้มอบเงินจำนวน 661,034 บาท(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่บาทถ้วน ) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร และ เลขานุการมูลนิธิฯ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงินให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2566 เรื่อง Good Health and Well-being

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2566 เรื่อง Good Health and Well-being

(ดู 261 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2566 เรื่อง Good Health and Well-being  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย กล่าวรายงาน  ณ บริเวณโถงหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1

    การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการธนาคารเลือด นิสิตแพทย์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชน และบุคลากรนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Good Health and Well-being ในหัวข้อเรื่อง Relaxation to reduce Stress โรคไข้เลือดออก การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจพยากรณ์สุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน และโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดและถ่ายภาพจอประสาทตา บูธประชาสัมพันธ์โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี จุดประเมินและรับบริจาคโลหิต  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้

รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Human Nursing, The University of Shiga Prefecture ประเทศญี่ปุ่น

รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Human Nursing, The University of Shiga Prefecture ประเทศญี่ปุ่น

(ดู 120 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  School of Human Nursing, The University of Shiga Prefecture, Japan จำนวน 2 ท่าน โดยมี นางเนตรญา วิโรจวานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองจันทร์  ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ  “Overview of Naresuan University Hospital System and Nursing System” และได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยวิกฤตและการใช้ระบบ medical records ต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

งานมุทิตาจิต ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566

งานมุทิตาจิต ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566

(ดู 273 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2566  เวลา 12.30 น.  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิต ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปีงบประมาณ 2566  สำหรับปีนี้มีบุคลากรที่ครบอายุเกษียณราชการ จำนวน  4 ท่าน ได้แก่รศ.พญ.สุวรรณี  อุทัยแสงสุข อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ผศ.ดร.ไพฑูรย์  ช่วงฉ่ำ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  นางสำรวม  ฤทธิรักษ์  งานโภชนาการ   นางสาวปราณี  ศรีวิเชียร  งานบริหารจัดการทรัพย์สิน   ภายในงานมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการด้วยความชื่นชมยินดีและการแสดงต่างๆ  สามารถเพิ่มรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   

 • โครงการ PROUD to be born in Disneyland

  โครงการ PROUD to be born in Disneyland

  (ดู 124 ครั้ง)

 • งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

  งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

  (ดู 150 ครั้ง)

 • พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

  พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

  (ดู 467 ครั้ง)

 • โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2566 เรื่อง Good Health and Well-being

  โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2566 เรื่อง Good Health and Well-being

  (ดู 261 ครั้ง)

 • รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Human Nursing, The University of Shiga Prefecture ประเทศญี่ปุ่น

  รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Human Nursing, The University of Shiga Prefecture ประเทศญี่ปุ่น

  (ดู 120 ครั้ง)

 • งานมุทิตาจิต ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566

  งานมุทิตาจิต ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566

  (ดู 273 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

(ดู 526 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2565-3  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2565-3

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยการส่งแบบฟอร์มมาทางอีเมล mednuexam@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 784 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

   นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6246 และ 6348 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6246-6348  หรือ  http://medednu2.somee.com/Progress_test_6246-6348

   นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6346 และ 6448 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6346-6448  หรือ  http://medednu2.somee.com/Progress_test_6346-6448

   นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6446 และ 6548 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6446-6548  หรือ  http://medednu2.somee.com/Progress_test_6446-6548

   นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6546 และ 6648 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6546-6648  หรือ  http://medednu2.somee.com/Progress_test_6546-6648

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 413 ครั้ง)

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

 • ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

  ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

  (ดู 526 ครั้ง)

 • ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 784 ครั้ง)

 • ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 413 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

(ดู 44 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 3 ที่กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกปีที่ 4 - 5 ที่ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมภายในโครงการ มีการเสวนาในหัวข้อ “Career Path : พูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  รวมถึงอาจารย์แพทย์จากภาควิชาต่างๆ และตัวแทน Intern จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเสวนาพูดคุยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสำหรับนิสิตแพทย์ในอนาคต ณ ห้องประชุม CC2 - 801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 40 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.  ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 และเชิดชูเกียรติที่ปรึกษาผลงาน โครงการ กิจกรรม นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเอกาทศรถ 301 อาคารเอการทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยตัวแทนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเภทกิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต
1. นิสิตแพทย์พรรณภัทร อุดม

รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ด้านความประพฤติ
1. นิสิตแพทย์ปวิตรา รังน้อย

รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเภทกิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต
1. นิสิตแพทย์ศุภรดา แก้วน้ำอ่าง
2. นิสิตแพทย์ปพนสรรค์ สมบูรณ์
3. นิสิตแพทย์สาริน ภูรินินนาท
4. นิสิตแพทย์ภูริพล เหลียวตระกูล
5. นิสิตแพทย์ณัชชา อมรวิริยะ
6. นิสิตแพทย์เนติธร วงค์ธิดา
7. นิสิตแพทย์คนธรส ปทุมวรรณ
8. นิสิตแพทย์เศรษฐศาสตร์ สีชุมภู

พิธีรับมอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำและทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีรับมอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำและทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 100 ครั้ง)

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้มอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ และทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 82,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 164,400 บาท และทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จำนวน 11 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนละ 82,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 904,200 บาท สำหรับทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ (พร้อม ตัวแทนครอบครัวบุญกล่ำ) ผู้มอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษาให้แก่
1. นายภัคพล เปลี่ยนขุนทด  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวณัชชา ธนวรรณ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รายใหม่ปี 2566)

คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ผู้มอบทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี มอบทุนการศึกษาให้แก่
1. นางสาวอพิชญา ใชยลังกา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวอารดา เรืองเอก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวนุชศรา พรมชัย นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST
4. นางสาวธณัฐภรณ์ วิชัยศิลป์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
5. นางสาวอภิชญา อรุณแจ้ง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
6. นายวัฒนา วงษ์นาค นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
7. นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทร์เขียว นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
8. นายวชิรวิทย์ สุภาษา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
9. นายอันวา เจะอาลี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
10. นางสาวณิชญาดา ผลเจริญรัตน์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
11. นายทศพร แก้วบุญเรือง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST

โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคตต่อไป ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847

 • โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  (ดู 44 ครั้ง)

 • นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

  นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

  (ดู 40 ครั้ง)

 • พิธีรับมอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำและทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566

  พิธีรับมอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำและทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566

  (ดู 100 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

อ่านเพิ่มเติม

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร